CROATIA CUP 2017

Oglas regate

 

 1. ORGANIZATOR

Jaht klub “Punat” Punat.

 

 1. PRAVILA

Regatna pravila 2017.-2020. (RRS), Oglas regate i Upute za jedrenje.

 

 1. PRAVO SUDJELOVANJA

U regati može sudjelovati neograničen broj jedrilica koje posjeduju valjanu plovidbenu dozvolu. Svi učesnici regate moraju biti verificirani pri svojim nacionalnim Savezima.

 

 1. REKLAMIRANJE

Regata je C kategorije, prema Dodatku G RRS-a

 

 1. RAZVRSTAVANJE

Jedrilice će biti razvrstane prema dužini preko svega; OPEN–razvrstanje i one design.

Organizator zadržava pravo spajanja grupa ukoliko u nekoj grupi bude manje od tri jedrilice.

 

 1. STARTNINA

50,00 kn po članu posade.

 

7.PROGRAM

 

26.05.2017. – PETAK

16,00 h-otvaranje regatnog ureda u “Restaurant Marina Punat“

18,30 h-sastanak kormilara “u velikom šatoru sa pozornicom „ pored restauranta Marina“

20,30 h-otvaranje regate i koktel dobrodošlice “u velikom šatoru sa pozornicom „ pored restauranta Marina“

 

27.05.2017. – SUBOTA

10,00 h- polazak na regatno polje

11,00 h- start navigacijskog jedrenja

19.00 h proglašenje pobjednika „Croatia Cup“ “u velikom šatoru sa pozornicom „ pored restauranta Marina“

 

 1. PRIJAVE

Prijave se i moraju dostaviti organizatoru najkasnije do 26.05.2017. u 20 sati u regatnom uredu u Marini Punat, ili na adresu organizatora: Jaht klub Punat, Kanajt 5, HR-51521 Punat,

faxom na br 051 654 159 ili e-mailom na mail: ycp@marina-punat.hr

Svi krstaši moraju imati vinjetu klase Krstaš za 2017. godinu.

 

 1. REGISTRACIJA

Svaki kormilar ili vlasnik mora osobno potvrditi prijavu u uredu regate u restoranu „Marina“ u Marini Punat, 26.05.2017. do 20 sati.

 

 1. UPUTE ZA JEDRENJE

Bit će dostupne u regatnom uredu prilikom registracije.

 

11.NAUTIČKE KARTE

Predviđeno je jedno navigacijsko jedrenje na kursu Punat-Kormati-Galun-Punat. Primjenjivati će se Nautičke karte Hidrografskog instituta Republike Hrvatske 100-18.

 

 1. VEZOVI

Organizator osigurava besplatni vez za sve jedrilice sudionika regate u Marini Punat od 26.-28.05.2017.

 

 1. NAGRADE

Nagradit će se tri prvoplasirana u svakoj grupi za OPEN kategoriju. Organizator zadržava pravo izmjene popisa nagrada

 

14.ODGOVORNOST

Svi natjecatelji preuzimaju odgovornost u dolasku, odlasku i za vrijeme natjecanja. Organizator i bilo koja druga strana uključena u organizaciju regate ne preuzimaju nikakvu odgovornost za gubitak, štetu, ozljede ili nezgode koje se mogu dogoditi osobama ili opremi na kopnu ili moru kao posljedica sudjelovanja u ovoj regati. Potpisom prijave vlasnik/kormilar prihvaća ove uvjete.