Prijava 2015 hr

Ime jedrilice

 

 

Vlasnik

 

Broj na jedru

 

 

Adresa

 

Tip

 

 

Tel.

 

Boja trupa

 

 

Fax.

 

LOA (m)

 

 

Email

 

YS broj

 

 

OPEN*

 

Klub

 

 

Turistička*

 

 

Posada

 

Ime i prezime

Broj verifikacije

 

Kormilar

1.

 

 

 

Članovi

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

Izjavljujem da preuzimam odgovornost za štete koje mogu prouzročiti osobama i objektima za vrijeme sudjelovanja u ovoj regati. Jamčim za gore navedene podatke. Suglasan sam poštovati Regatna pravila (RP), Oglas za regatu i Upute za jedrenje.

 

Datum

 

 

Potpis

* – Naznačiti dali se prijava odnosi na ragatu OPEN klase ili na turističku regatu

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.